Album Lịch & Thủy

Album Lich & Thuy

Anh có em bên cạnh

Không còn thấy cô đơn

Em đến lòng anh thêm cháy rực

Một quãng trời yêu thương.

Album Lịch & Thủy

Click và hình để xem Album:

Album Lịch & Thủy
Album Lịch & Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *