Kỷ niệm 1 năm ngày cưới Nhật Tiến & Thanh Hải

Chúc mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới của 2 bạn Nhật Tiến và Thanh Hải (ngày cưới 10-01-2016)

Chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc!

Bạn click vào link dưới đây để xem lại Album của mình nhé!

http://chuphinhcuoivungtauok.com/album-Tien-Hai

Chụp hình cưới
Tiến-Hải tại phim trường Long Điền